Jak wygląda praca adwokata?

Jak wygląda praca adwokata?

Jak wygląda praca adwokata? Studentów prawa przybywa z roku na rok, podobnie jak osób zainteresowanych studiowaniem tego kierunku. Dzieje się tak, ponieważ szanse na zatrudnienie po ukończeniu studiów są większe niż w przypadku pozostałych kierunków społecznych. W zależności od uczelni, o jedno miejsce ubiega się od kilku do kilkunastu młodych osób, ponieważ prawo i medycyna wciąż uznawane są za najbardziej prestiżowe propozycje.

Szacunek otoczenia, sowite wynagrodzenie to jednak przyszłość, która na początku wymaga przejścia wyczerpującej drogi.  Choć dla wielu przyjęcie na studia jest długo wyczekiwanym sukcesem, w rzeczywistości to etap zarówno niezwykle wyczerpujący, jak i satysfakcjonujący.

Rzeczywistość vs oczekiwania

Jak wygląda praca adwokata?
Jak wygląda praca adwokata?

Przeciętni ludzie, którzy nie mają doświadczenia z pracą adwokata postrzegają ten zawód jako konieczność reprezentowania klienta przed sądem, pisania pism procesowych czy apelacji. Adwokat i jego codzienność to jednak znacznie szerszy obraz obowiązków, które wymagają wszechstronnej wiedzy, analitycznego myślenia i niejednokrotnie empatii oraz wysokiej kultury osobistej. Oprócz bywania w sądzie i tworzenia pism, to ciężka praca, która mogłaby zniechęcić niejednego śmiałka.

Jak wygląda ścieżka rozwoju w zawodzie prawnika?

Pierwszym etapem ścieżki zawodowej adwokata są studia prawnicze, które trwają 5 lat. Dla większości studentów to jednak dopiero część czasu, którą poświęcą na dalsze zdobywanie kompetencji zawodowych. Kolejnym etapem jest aplikacja, która trwa 3 lata. Student zobowiązany jest do samodzielnego  odnalezienia miejsca, gdzie może ten etap zaliczyć. Jeszcze do niedawna studenci po ukończeniu studiów podejmowali decyzję o dalszym kierunku kształcenia, do wyboru mają następujące stanowiska: adwokat, radca prawny, notariusz, sędzia, prokurator lub komornik. Obecnie wielu z nich podejmuje decyzję o alternatywnej ścieżce kariery. Przykładem tego może być decyzja o pełnieniu roli doradcy prawnego. Można nim zostać po ukończeniu studiów bez aplikacji.

Zobacz również:

Rzeczywistość bywa brutalna

W czasie swojej pracy adwokat ma do czynienia z różnego rodzaju problemami i zjawiskami: kradzieżami, wypadkami, zabójstwami, rozwodami. Oprócz pełnienia obowiązków prawniczych niejednokrotnie pełni również rolę powiernika czy osoby, której można opowiedzieć o swoich trudnościach. Adwokat musi zatem wykazać  się pełnym spektrum zachowań: od empatycznego wsparcia poprzez fachowe doradztwo. W większości przypadków musi też znaleźć zgodne z prawem rozwiązanie, które wymaga czasem sporego wysiłku intelektualnego. Wiąże się to z weryfikowaniem aktualnego orzecznictwa, komentarzy,  ustaw, kodeksów. Bywa, że adwokat musi zasięgnąć porady innego prawnika, który być może posiada większe doświadczenie lub wiedzę. 

Etyka pracy 

Profesja adwokata wiąże się również z przestrzeganiem zbioru zasad i reguł, które określane są mianem etyki zawodowej. Adwokat zobligowany jest do zachowania, które nie narusza godności reprezentowanego zawodu. W związku z tym adwokat musi zachować umiar, takt i opanowanie, nie powinien kierować się emocjami, nawet jeśli zostanie sprowokowany. Nie powinien również ulegać pokusom (celowo ukrywać określonych faktów, o których powinien powiadomić organy ścigania czy zachowywać się w sposób, który świadczyłby o braku profesjonalizmu). Najważniejszym elementem etyki zawodowej jest jednak zobowiązanie do zachowania tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że adwokat nie ma prawa mówić o prowadzonych w sprawach, a także wyjawiać informacji, które poufnie przekazał mu klient.

Sprawdź także:

Praca na pełen etat

Warto również zdawać sobie sprawę, że mimo niewątpliwych zalet, praca adwokata to również wiele minusów. Obowiązki adwokata właściwie nie mają końca. Posiadając wiele zleceń, adwokat może właściwie pracować całą dobę, zwłaszcza gdy nie korzysta z pomocy aplikanta, stażysty czy innego prawnika. W ten sposób funkcjonuje wolny zawód, którego przedstawicielem jest właśnie adwokat. Czas, w którym swoje obowiązki wykonuje adwokat jest właściwie nienormowany i to on samodzielnie ustala, kiedy i jak pracuje. Bycie adwokatem to również wypełnianie zadań dla swojego samorządu. Adwokat jest zobligowany do poszerzania swojej wiedzy i nieustannego doskonalenia, co weryfikowane jest przez radę adwokacką. Przynależność do samorządu to również obowiązki, które polegają głównie na wnoszeniu określonych opłat (składka za ubezpieczenie OC oraz pozostałe koszty związane z prowadzeniem działalności). Podsumowując, praca adwokata kojarzy się z życiem pełnym ambitnych wyzwań oraz pieniędzy. Taki obraz przedstawiają filmy oraz książki prezentujące oblicze prawników. Każdy, kto chciałby podjąć się takiej ścieżki zawodowej powinien jednak dogłębnie zapoznać się z kolejnymi etapami kształcenia, możliwościami, a przede wszystkim obowiązkami, jakie nakłada ten zawód. Niniejsza profesja to nie tylko splendor i prestiż społeczny, ale również wielogodzinne, żmudne obowiązki, a także stres i ciągłe doskonalenie umiejętności. Praca adwokata wymaga nie tylko wiedzy, ale również określonych predyspozycji.

Author: kto