Jak sprawdzić OCP przewoźnika?

Jak sprawdzić OCP przewoźnika?

Jak sprawdzić OCP przewoźnika? Kiedy zlecamy transporty lub się ich podejmujemy, to bardzo ważne jest to, aby spełniać wiele wymogów dotyczących transportu towarów i innych dóbr. Jednym z takich wymogów jest posiadanie przez przewoźnika polisy OCP. Ważne jest również to, aby OCP przewoźnika było ważne w czasie kiedy transport jest wykonywany.

Polecamy : Fullpolisa OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/

Jeżeli okazałoby się, że OCP przewoźnika z jakiegoś powodu nie jest aktualne, to niestety nie mamy, żadnych podstaw do tego, aby domagać się od ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania. Pojawia się jednak pytanie odnośnie do OCP przewoźnika jak sprawdzić? Jest to niebywale ważna sprawa, ponieważ sam proces sprawdzenia może trwać pewny czas, a dodatkowo samo posiadanie polisy przez przewoźnika, nie świadczy o niczym. Zatem jak sprawdzić OCP przewoźnika?

Na co zwracać szczególną uwagę?

Zawsze, wtedy kiedy chcemy sprawdzić, czy wybrany przez nas przewoźnik ma ważną polisę, będziemy prosić go o przedstawienie dokumentów. Mamy taki nawyk, że to, co jest na papierze, to jest to potwierdzony i zgodny ze stanem rzeczywistym fakt. Sprawa jednak wygląda w taki sposób, że niekoniecznie. Niestety fakt, że wykonawca transportu prześle nam skany lub nawet oryginały dowodów posiadania polisy, nie oznacza to, że faktycznie taką polisę posiada. Sytuacji takich jak wyżej opisana jest sporo i wynikają one czasem z niefrasobliwości przewoźników, a częściej z przebiegłości i chęci oszczędzenia.

Jak sprawdzić OCP przewoźnika?
Jak sprawdzić OCP przewoźnika?

Powiedzmy sobie wprost. Przewoźnik na ubezpieczeniu (jeśli go nie płaci) sporo może zaoszczędzić. Prawdopodobieństwo zniszczenia transportu jest dość niewielkie, więc czemu by nie załatwić sobie dokumentów, po to, aby potencjalny klient nie zrezygnował z jego usług. Zazwyczaj wygląda to w taki sposób, że przewoźnik załatwia sobie polisę na przykład płatną w ratach, po czym po zapłacie pierwszej raty, nie kontynuuje wpłat, co skutkuje automatycznym wygaśnięciem polisy. Inna sprawa jest jeszcze bardziej perfidna, czyli przewoźnicy czekają, aż ubezpieczyciel wyśle im dokumenty do polisy, a następnie rezygnują z niej. W każdym z tych wypadków polisa jest nieważna, choć dokumenty ją potwierdzające, są w posiadaniu przewoźnika. Przewoźnik pokazuje je swoim klientom, jako dowód posiadania polisy, co oczywiście wprowadza w błąd.

Inną kwestią jest posiadanie ubezpieczenia OCP, które ubezpiecza ładunek w odpowiednim zakresie. Najprostszym przykładem jest tutaj rozróżnienie ubezpieczenia OCP na krajowe oraz na zagraniczne czy międzynarodowe. Najczęściej rozróżniamy przynajmniej trzy główne grupy, czyli OCP krajowe, OCP kabotażowe oraz OCP międzynarodowe. Biorąc pod uwagę, że polisę wykupujemy w Polsce, to pierwszy przypadek ubezpiecza ładunek na terenie naszego kraju. Drugi przypadek ubezpiecza ładunki na trasach przebiegających całkowicie po terytorium innego kraju niż nasz, czyli na przykład Czechy-Czechy. Trzecia kategoria to ubezpieczanie na trasach przebiegających przez terytorium kilku krajów, na przykład Polska-Czechy-Austria-Słowenia-Włochy. W zależności od planowanej trasy musimy sprawdzić, czy wykonawca transportu ma ubezpieczenie odpowiadające trasie.

Ostatnią ważną sprawą, jest temat ubezpieczenia na konkretny typ ładunku. Standardowe polisy OCP nie obejmują na przykład takich towarów jak materiały niebezpieczne, biżuteria, pieniądze itp. Nawet, więc jeśli przewoźnik ma pozwolenie na przewóz materiałów niebezpiecznych i posiada polisę OCP, to nie świadczy to automatycznie, że taki ładunek jest ubezpieczony.

Zobacz koniecznie:

Czy takie działania są legalne?

Oczywiście działania takie jak wymienione wyżej, a w szczególności podawanie dokumentów poświadczających posiadanie polisy, kiedy w rzeczywistości są nieważne, nie są legalne, ale przewoźnikom takie praktyki się opłacają. W świetle przepisów, jeśli się okaże, że mamy ładunek nieubezpieczony i nie możemy uzyskać odszkodowania, to odpowiedzialność spada na firmę, która zleca transport. Innymi słowy, niezależnie od tego, czy zlecamy transport bezpośrednio, czy z wykorzystaniem pośredników, to ostatnie ogniwo zlecające przewóz odpowiada za sprawdzenie przewoźnika.

Jak sprawdzić OCP przewoźnika?

Jak wspomnieliśmy, nie możemy wierzyć dokumentom przedstawianym przez przewoźników. Jedyna opcja na rzetelne sprawdzenie, czy dany przewoźnik posiada ważne OCP przewoźnika, jest zgłoszenie się do towarzystwa ubezpieczeniowego, które figuruje na polisie. Tylko wówczas zweryfikujemy, czy przewoźnik ma polisę i czy jest ona obowiązująca na danej trasie, dla danego ładunku oraz czy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca całość ubezpieczenia, czy jest to współdzielone z przewoźnikiem. Ostatni wspomniany przypadek jest możliwy, ale nie każdemu musi to pasować. Kiedy chce, my sprawdzić przewoźnika, musimy zrobić to z wyprzedzeniem, ponieważ zaświadczenie, może do nas dotrzeć dopiero po kilku dniach.

Kiedy sprawdzamy OCP przewoźnika, powinniśmy zachować maile lub mieć wykaz połączeń telefonicznych do towarzystwa ubezpieczeniowego. W sytuacjach spornych jest to jeden z dowodów, świadczących, że staraliśmy się rzetelnie sprawdzić naszego przewoźnika.

Author: kto