Mediator sądowy przy rozwodzie

Mediator sądowy przy rozwodzie

Mediator sądowy przy rozwodzie – mediacja to bardzo popularny sposób na rozwiązywanie sporów pomiędzy dwiema stronami. Korzystając z dobroci tego zjawiska możliwe jest dojście do porozumienia znacznie niższym kosztem finansowym i czasowym. Możliwe jest rozwiązanie wielu kwestii, którymi są się nie zajmuje w procesowym postępowaniu. Czym jest mediacja? 

Dlaczego warto zdecydować się na mediację? W jaki sposób przebiega proces mediacji? Jak może się zakończyć? Jak wybrać mediatora rozwodowego? Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, który z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości naszych czytelników. 

Czym jest mediacja?

Zanim rozpoczniemy jakiekolwiek rozważania na temat mediacji, w pierwszej kolejności warto dowiedzieć się, czym ona tak właściwie jest. Otóż jest to jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktu, w którym to biorą udział dwie zwaśnione strony i sam mediator. Jest to poufna i dobrowolna metoda, w której to możliwe jest samodzielne dojście do porozumienia. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że tematy omawiane w ramach mediacji zależne są od uczestników. Do najczęstszych przedmiotów uzgodnień zaliczyć możemy zaliczyć chociażby pojednanie małżonków, ustalanie warunków ewentualnego rozstania, sposobu kontaktów z dziećmi, zaspokojenie potrzeb rodziny, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że w sposób ugodowy możliwe jest również uregulowanie takich kwestii, jak chociażby wydanie paszportu, kontakty z dalszą rodziną, zarządzanie majątkiem dziecka, wybór kierunku edukacji. Pamiętajmy o tym, że mediator to przede wszystkim osoba, która jest godna zaufania. Wpisuje się ją do wykazu, który to jest prowadzony przez sąd okręgowy. Jego najważniejszym zadaniem jest to, aby pomóc parze małżonków w wypracowaniu jakiegoś porozumienia w wielu sprawach. Jest to możliwe poprzez ułatwienie stronom rozmowy – wszelkie emocje i napięcia są łagodzone podczas negocjacji. Do rozwiązania sporu zobligowane są strony konfliktu, a mediator robi wszystko co w jego mocy, aby udzielić pomocy w tym zakresie.

Dlaczego warto zdecydować się na mediację?

Nie bez powodu mediacja cieszy się tak dużą popularnością. Przede wszystkim umożliwia ona samodzielne zdecydowanie o tym, w jaki sposób będą układać się relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi po rozstaniu. Co więcej, jest to świetny sposób na obniżenie poziomu negatywnych emocji, a także zrozumienie potrzeb obu stron. Dzięki temu zmniejsza się psychiczne obciążenie, które jest związane z daną sytuacją konfliktową. W przypadku występowania sporu istnieje realna szansa na jego szybsze zakończenie. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że mediacja umożliwia ograniczenie negatywnych skutków emocjonalnych związanych z faktem rozstania, jak również ułatwia utrzymywanie wzajemnych, pozytywnych relacji. Ograniczane są wydatki rozstania, jednocześnie spór traktowany jest w nieco inny, kompleksowy sposób. 

W jaki sposób przebiega proces mediacji?

Mediator sądowy przy rozwodzie
Mediator sądowy przy rozwodzie

Wiemy już, czym tak właściwie jest mediacja, a także jakie jej zalety możemy wyróżnić. Warto uzyskać również nieco więcej informacji w zakresie tego, jak tak właściwie przebiega ten proces. Kiedy otrzymamy postanowienie sądu, wówczas mediator w zdecydowanej większości przypadków kontaktuje się ze stronami w sposób telefoniczny- ustalany jest wówczas termin i miejsce spotkania. Co więcej, wyjaśnia on zasady i przebieg mediacyjnego postępowania jednocześnie pyta, czy strony rzeczywiście wyrażają zgodę na przeprowadzenie mediacji. Rozmowa odbywa się w obecności mediatora, jednak dopuszcza się również indywidualne spotkania z każdą ze stron. W każdej chwili możliwe jest zrezygnowanie z udziału w mediacji. Cały przebieg jest poufny- stanowiska nie mogą być przedmiotem dowodu w części sądowego postępowania. Mediator nie może również udostępniać informacji z mediacji trzecim osobom. Protokół nie zawiera ocen czy też stanowisk stron, co z pewnością warto podkreślić. Co więcej, nie może być on świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji. Wyjątkiem jest sytuacja, w której strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy. 

Jak może zakończyć się mediacja i jak wybrać mediatora rozwodowego? 

Mediacja może zakończyć się tym, że obie strony dojdą do porozumienia i podpiszą odpowiedni dokument. Jeśli będzie ona bezskuteczna, wówczas niezbędne jest przeprowadzenie sądowego postępowania na ogólnych zasadach. Sądowi przekazywany jest protokół i gdy zostanie on zatwierdzony, wówczas ma moc prawną ugody zawartej przed sądem- w ten sposób kończy się całe postępowanie. Wybór mediatora powinien być przemyślany- przede wszystkim powinna być to osoba, która ukończyła 26. rok życia, korzysta z praw publicznych i ma zdolność do czynności prawnych. Zwróćmy uwagę na to, czy dana osoba wpisana jest na listę stałych mediatorów. Tylko wtedy klient może mieć pewność co do kwalifikacji mediatora. Prześledźmy również drogę zawodową osoby- bycie adwokatem, psychologiem bądź ukończenie dobrych studiów jest dla nas dobrym sygnałem. 

Author: kto12